Feste di Natale

Quattru Barbaredda, sei Niculedda

ottu Maria, tridici Lucia

vintiquattru la Notti Santa

vintisetti San Giuvanni canta,

vintottu Martiri Innocenti

finiu l'annu e non cunchiudimmu nenti!


By Teresa Verduci